Werkgever en Gezondheid: Meer Dan Alleen Zorgplicht

Foto van auteur
Geschreven Door Patricia

Patricia is een ervaren gezondheids- en welzijnsdeskundige die zich richt op het schrijven van informatieve en inspirerende artikelen over een gezonde levensstijl, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling.

Gezondheid op de werkvloer gaat iedereen aan. Of je nu werknemer of werkgever bent, een veilige en gezonde werkomgeving is cruciaal. Maar wat als we verder kijken dan de basisverplichtingen? Als werkgever ben je meer dan alleen wettelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van je personeel.

Uit onderzoek blijkt dat een actieve bijdrage aan de algehele gezondheid en het welzijn van werknemers niet alleen wenselijk maar ook voordelig is. In dit artikel ontdek je dat zorg dragen voor je personeel veel meer inhoudt dan alleen voldoen aan de arbowetgeving.

We gaan dieper in op wat de zorgplicht van een werkgever precies betekent en hoe deze zich vertaalt naar de praktijk. Ook geven we handige tips om als werkgever je zorgplicht te overstijgen en een gezonde werkcultuur te bevorderen.

Dit is jouw kans om te laten zien dat je als werkgever echt om je personeel geeft! Lees snel verder voor waardevolle inzichten.

Samenvatting

 • Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek.
 • Goed arbobeleid en bedrijfshulpverlening (BHV) zijn belangrijk voor de veiligheid op het werk.
 • Werkgevers kunnen helpen met gezond leven door bijvoorbeeld sporten en gezond eten aan te bieden.
 • Het is goed als een bedrijf gezondheidschecks doet voor werknemers.
 • Samen praten over veiligheid en gezondheid helpt om problemen op het werk te voorkomen.

Wat is de zorgplicht van een werkgever?

Een werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Dit betekent dat hij moet letten op de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers. Hij moet goede spullen geven om mee te werken.

Ook moet hij ervoor zorgen dat alles netjes en schoon is. Hier hoort bij dat de werkgever kijkt naar wat er mis kan gaan op het werk. Hij maakt plannen om problemen te voorkomen. Dit heet risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Ook bij ziekte van werknemers moet de werkgever helpen. Hij moet met de zieke praten en samen kijken hoe iemand weer kan beginnen met werken. De werkgever moet ook helpen om ziekte te voorkomen.

Dit kan door oefeningen of cursussen aan te bieden die werknemers gezond houden. Als een werknemer toch ziek wordt, is de baas soms verantwoordelijk. Vooral als de baas niet goed heeft gezorgd voor een veilige plek om te werken.

Aansprakelijkheid van de werkgever

De aansprakelijkheid van de werkgever reikt verder dan men soms denkt; het behelst niet alleen het creëren van een veilige werkomgeving maar omvat ook de juridische gevolgen wanneer er iets misgaat.

Het is cruciaal dat zowel werkgevers als werknemers zich bewust zijn van hun rechten en plichten om samen te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Wettelijke basis

Het burgerlijk wetboek zegt dat een baas moet zorgen voor een veilige werkplek. Dit staat in artikel 7:658 BW. Als een werker iets overkomt op het werk, kan de baas hiervoor verantwoordelijk zijn.

De baas moet laten zien dat hij genoeg heeft gedaan om de werker te beschermen. Als hij dat niet kan, moet hij misschien betalen voor de schade.

Bazen moeten volgens de wet goed letten op de veiligheid en gezondheid van hun werkers. Ze moeten kijken naar de arbeidsrisico’s en hier plannen voor maken. Dit heet risico-inventarisatie en evaluatie.

Doen ze dit niet goed, dan kan het openbaar ministerie soms een boete geven. Werkers hebben ook plichten. Ze moeten zich houden aan de regels en goed omgaan met de spullen die ze krijgen voor hun veiligheid.

Aansprakelijkheid voor schade

Als een werknemer schade lijdt tijdens het werk, kan de baas daarvoor moeten betalen. De wet zegt dat de baas moet zorgen voor een veilige werkplek. Hij moet laten zien dat hij goed voor zijn werknemers zorgt.

Is er toch iets misgegaan? Dan moet de baas bewijzen dat het niet zijn schuld is.

Soms lukt het een baas om te laten zien dat hij niets fout deed. Dan hoeft hij niet te betalen voor de schade. Maar vaak is er strijd over wie er gelijk heeft. Het is belangrijk dat bazen en werknemers samen praten over veiligheid op het werk.

Zo kunnen zij problemen voorkomen.

Verantwoordelijkheden van werknemers

Werknemers moeten zelf ook goed opletten op hun veiligheid en gezondheid op het werk. Ze volgen de regels en instructies die helpen om problemen te voorkomen. Het is hun taak om onveilige situaties te melden bij de baas of iemand van de ondernemingsraad.

Iedereen moet meedoen aan trainingen over veiligheid.

Ze dragen ook zorg voor elkaar door collega’s te helpen en te steunen. Als er iets niet goed gaat, praten ze erover. Werknemers gebruiken de spullen die ze krijgen, zoals een helm of veiligheidsschoenen, op de juiste manier.

Zo helpen ze mee aan een plek waar iedereen fijn en veilig kan werken.

Meer dan alleen zorgplicht: Gezondheid en welzijn op het werk

Werkgevers hebben naast de zorgplicht ook een cruciale rol in het bevorderen van de algemene gezondheid en het welzijn van hun werknemers, waardoor iedere dag op het werk niet alleen veilig, maar ook verrijkend en stimulerend kan zijn – ontdek hoe in het vervolg van deze blog.

Leefstijl en werkgeversverantwoordelijkheid

Een gezonde leefstijl van werknemers is belangrijk. Het helpt bij het voorkomen van ziektes en houdt mensen fit. Werkgevers kunnen hierbij helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld gezond eten aanbieden in de kantine of sporten na het werk steunen.

Ook kunnen ze cursussen geven over gezond leven.

Werkgevers moeten zorgen voor de gezondheid van hun team. Ze hoeven niet te zeggen dat iedereen moet sporten, maar ze kunnen wel de kans geven om gezonder te leven. Zo maken ze het werk beter voor iedereen.

Dit is een deel van hun zorgplicht. Het is goed voor zowel de werknemers als het bedrijf.

Holistische welzijnsprogramma’s

Bedrijven kijken nu naar de hele persoon als het gaat om gezondheid. Ze zorgen niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest. Dit betekent dat werknemers hulp krijgen voor zowel hun lichamelijke als geestelijke gezondheid.

Zo’n aanpak helpt mensen zich beter te voelen en meer te doen op werk.

Goede welzijnsprogramma’s doen veel. Ze maken werknemers gezonder en helpen hen om goed te werken. Als werknemers samen dingen doen, voelen ze zich vaak beter. Ook kunnen ze leren hoe ze met stress moeten omgaan.

Dit is goed voor iedereen in het bedrijf.

Voorkomen van burn-out en stress op het werk

Om burn-out en stress op het werk te stoppen, moeten werkgevers goed opletten. Zij moeten zorgen voor een fijne plek om te werken. Dit betekent dat ze praten met hun team over wat iedereen nodig heeft.

Ze maken plannen om het werk leuk en veilig te houden. Ook zorgen ze ervoor dat mensen niet te veel moeten doen.

Werkgevers kunnen ook trainingen geven. Deze leren hoe je met stress omgaat. Ze geven tips over gezond leven en ontspannen na het werk. Het is belangrijk dat iedereen weet hoe ze goed voor zichzelf kunnen zorgen, ook als ze thuis werken.

Zo blijft iedereen gezond en vrolijk op het werk.

Persoonlijke gezondheidscheck: Een stap vooruit naar beter welzijn

Een persoonlijke gezondheidscheck helpt je om meer te weten over je eigen lichaam en gezondheid. Je vult vragen in en soms doe je ook een paar testen. Zo zie je snel hoe het echt met je gaat.

Dat is handig, want dan kun je op tijd iets doen als het nodig is.

Werkgevers bieden deze gezondheidschecks vaak aan hun mensen aan. Dit laten zien dat ze goed voor hun werknemers willen zorgen. Als iedereen in het bedrijf gezond is, werken ze beter samen.

Ook zijn ze minder vaak ziek. Dit is goed voor iedereen in het bedrijf.

Tips voor het vervullen van de zorgplicht

Om de zorgplicht als werkgever optimaal na te komen, is het essentieel om proactief en gestructureerd te werk te gaan met aandacht voor de unieke behoeften van elke medewerker. Door te investeren in een goed arbobeleid en preventieve maatregelen kunnen risico’s op de werkvloer aanzienlijk verkleind worden.

Het opstellen van een arbobeleid

Arbobeleid maken is belangrijk. Het helpt bij het veilig en gezond houden van de werkvloer.

 • Begin met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Kijk naar wat mis kan gaan op werk.
 • Maak daarna een lijst met maatregelen. Schrijf op hoe je ongelukken en ziekte voorkomt.
 • Zorg voor duidelijke regels over ziek zijn. Vertel wat werknemers moeten doen als ze niet kunnen werken.
 • Regel ook bedrijfshulpverlening (BHV). Zorg dat er altijd iemand is die eerste hulp kan geven.
 • Train de BHV’ers goed. Ze moeten weten hoe ze moeten optreden in noodsituaties.
 • Hou je arbobeleid actueel. Kijk elk jaar of veranderingen nodig zijn.
 • Praat met je werknemers over het beleid. Hun ideeën kunnen helpen het te verbeteren.
 • Volg de wetten voor veiligheid en gezondheid, zoals de Arbowet beschrijft.

Het regelen van bedrijfshulpverlening (BHV)

Bedrijfshulpverlening, ofwel BHV, is iets waar elke werkgever voor moet zorgen. Het gaat hier om hulp die werknemers kunnen geven als er op het werk iets misgaat.

 • Kies mensen uit je team die als BHV’er willen werken. Zij leren dan hoe ze moeten helpen bij ongelukken.
 • Laat deze BHV’ers een speciale training volgen. Zij leren daar bijvoorbeeld EHBO en hoe ze brandjes moeten blussen.
 • Maak een plan voor noodgevallen. Hierin staat wat iedereen moet doen als er gevaar is.
 • Zorg dat alle medewerkers weten wie de BHV’ers zijn. Hang foto’s op of vertel het in een vergadering.
 • Koop spullen die nodig zijn voor eerste hulp. Denk aan verbanddozen en blusapparaten.
 • Oefen regelmatig met de BHV’ers wat ze moeten doen bij brand of andere problemen.
 • Check elk jaar of alles nog goed werkt en of de kennis van de BHV’ers nog up-to-date is.

Verzuim voorkomen

Werkgevers willen ziekteverzuim stoppen. Het kost veel geld en tijd als werknemers niet kunnen werken.

 • Maak een goed plan voor gezondheid op je werk, zo kun je problemen vroeg zien.
 • Zorg dat de plek waar mensen werken veilig is en niemand zich pijn doet.
 • Leer je team over gezond blijven en veilig werken.
 • Geef iedereen een fijne stoel en bureau zodat ze goed kunnen zitten.
 • Luister naar je werknemers als ze zeggen dat iets niet goed voelt.
 • Help mensen met een handicap om hun werk goed te doen.
 • Zorg dat het niet te druk is op het werk en geef genoeg vakantiedagen.
 • Als iemand ziek wordt, help ze dan snel beter te worden.
 • Praat met alle werknemers over hoe we samen verzuim kunnen stoppen.

Conclusie

Zorgen voor werknemers is een grote taak. Het gaat verder dan alleen wetten volgen. Een goede baas let op de gezondheid en het geluk van zijn team. Hij zorgt voor een fijne plek om te werken en helpt stress en ziekte te voorkomen.

Zo bouwt hij aan een sterk bedrijf met blije mensen.

Veelgestelde Vragen

1. Wat betekent zorgplicht van de werkgever?

Zorgplicht van de werkgever betekent dat je baas moet zorgen dat je veilig kan werken. Hij moet letten op arbeidsrisico’s en zorgen voor goede ergonomie op jouw werk.

2. Wat doet mijn baas met risicomanagement?

Jouw baas plant hoe hij met gevaren op je werk omgaat. Zo voorkomt hij problemen zoals ongelukken, beroepsziekten en pesterijen.

3. Krijg ik loon als ik ziek ben?

Ja, als je ziek bent, betaalt jouw baas meestal je loon door. Dit is om te helpen als je niet kan werken door bijvoorbeeld een verkeersongeval of als je invalide bent.

4. Wat gebeurt er als ik in mijn proeftijd ziek word?

Ook tijdens je proeftijd moet je baas voor je zorgen. Je hebt net als andere werknemers vaak recht op loondoorbetaling bij ziekte.

5. Wat gebeurt er als iemand met overgewicht of een handicap werkt?

Werkgevers moeten ervoor zorgen dat ook personen met een handicap of overgewicht veilig en gezond kunnen werken. Ze moeten passende maatregelen nemen zoals aangepaste meubels of hulpjes.

Plaats een reactie