Overgewicht: De Gezondheidsrisico’s op een Rij

Foto van auteur
Geschreven Door Patricia

Patricia is een ervaren gezondheids- en welzijnsdeskundige die zich richt op het schrijven van informatieve en inspirerende artikelen over een gezonde levensstijl, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling.

Overgewicht is een groeiend probleem dat wereldwijd miljoenen mensen treft. Het is niet alleen een kwestie van uiterlijk, maar brengt ook serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee.

Misschien maak jij je zorgen over je eigen gewicht of dat van een geliefde. Het kan ook zijn dat je meer wilt weten over de impact ervan op de gezondheid. Wist je dat mensen met overgewicht een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van diabetes type 2, hart- en vaatziekten en andere chronische aandoeningen?.

In dit artikel bespreken we wat overgewicht precies is, de oorzaken ervan en hoe je kunt vaststellen of je overgewicht hebt. We zullen de gevolgen van overgewicht voor zowel volwassenen als kinderen in Nederland in kaart brengen en dieper ingaan op de specifieke gezondheidsrisico’s die ermee gepaard gaan.

Ook suiker, een belangrijke boosdoener, komt aan bod. Tot slot bieden we inzichten in de behandelmogelijkheden en geven we tips om overgewicht te voorkomen en te bestrijden.

Ontdek hoe je gezondheidsrisico’s kunt verkleinen en kwaliteit van leven kunt vergroten. Lees verder voor praktische informatie en advies.

Samenvatting

 • Te veel wegen kan slecht zijn voor je gezondheid. Mensen met overgewicht kunnen sneller ziek worden, zoals het krijgen van diabetes type 2 en hartziekten.
 • Waar je woont en hoe je leeft kunnen ervoor zorgen dat je te zwaar wordt. Ongezond eten, weinig bewegen, en stress kunnen allemaal overgewicht veroorzaken.
 • Suiker is niet goed voor ons. Het kan zorgen voor overgewicht en andere problemen zoals vermoeidheid en hartziektes.
 • De BMI laat zien of je een goed gewicht hebt. Als de BMI tussen 25 en 30 is, betekent dit dat iemand overgewicht heeft.
 • Het is belangrijk om gezonde keuzes te maken in wat we eten en om genoeg te bewegen. Dit kan helpen om overgewicht aan te pakken en gezonder te leven.

Wat is Overgewicht?

Te veel wegen is wat we overgewicht noemen. Je lichaam heeft vet nodig, maar te veel is niet goed voor je gezondheid. Kijk je naar de Body Mass Index, dan zie je of iemand te zwaar is.

De BMI rekent je gewicht uit en deelt het door je lengte keer je lengte. Is dit getal tussen 25 en 30, dan heb je overgewicht. Boven de 30 spreken we van obesitas, wat nog ernstiger is.

Als je overgewicht hebt, kun je veel gezondheidsproblemen krijgen. Je kunt ziektes als diabetes type 2 en hoge bloeddruk krijgen. Ook hart- en vaatziekten en galstenen komen vaker voor bij mensen die te zwaar zijn.

Daarom is het belangrijk om op een gezond gewicht te letten.

Oorzaken van Overgewicht

Overgewicht kan worden veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals ongezonde voeding en gebrek aan lichaamsbeweging, evenals individuele factoren, zoals eetpatronen en levensstijlkeuzes.

Genetische invloeden en de rol van slaap en stress spelen ook een belangrijke rol bij het ontstaan van overgewicht.

Omgevingsfactoren

Omgevingsfactoren hebben veel invloed op iemand’s gewicht. Hieronder staan punten die laten zien hoe.

 • Eten kopen dat niet gezond is: In de buurt van sommige mensen zijn alleen maar winkels met ongezond eten.
 • Reclames voor snoep en snacks: Op tv en internet zie je veel reclame voor dingen die dik maken.
 • Moeilijk om te bewegen: Niet overal kun je makkelijk sporten of spelen buiten.
 • Werken zonder beweging: Veel banen zorgen ervoor dat mensen de hele dag zitten.
 • Scholen met zoetigheid: Op sommige scholen kunnen kinderen heel makkelijk snoep kopen.
 • Vrienden die ook te zwaar zijn: Als anderen om je heen ook teveel wegen, kan het moeilijker zijn om zelf af te vallen.
 • Weinig groen in de wijk: Als er weinig parken zijn, gaan mensen minder snel naar buiten om actief te zijn.
 • Druk leven hebben: Als mensen het altijd druk hebben, vergeten ze vaak gezond te eten en genoeg te bewegen.

Individuele factoren

Overgewicht komt vaak door dingen die we zelf doen of kiezen. Onze keuzes en gedrag zijn belangrijk voor ons gewicht.

 • Wat we eten en drinken kan zorgen voor overgewicht. Als we te veel zoete of vette dingen eten, krijgen we meer calorieën binnen dan nodig.
 • Hoeveel we bewegen heeft ook invloed. Weinig sport of actief zijn betekent minder calorieën verbranden.
 • Medicijnen kunnen soms je gewicht veranderen. Bijvoorbeeld antidepressiva of medicijnen tegen diabetes kunnen ervoor zorgen dat je aankomt.
 • Roken stoppen is goed maar kan leiden tot meer eten en gewichtstoename omdat eten dan beter smaakt.
 • Onze gevoelens spelen ook een rol bij overgewicht. Sommige mensen gaan meer eten als ze verdrietig of boos zijn.
 • Slaap is belangrijk voor ons gewicht. Niet genoeg slapen kan ervoor zorgen dat je meer wil eten.
 • Alcohol drinken brengt extra calorieën met zich mee die tot overgewicht kunnen leiden.
 • Eetstoornissen zoals binge eating disorder (een eetbuistoornis) maken het moeilijk om normaal te eten, wat kan zorgen voor snel aankomen.
 • Sommigen hebben een grotere eetlust door genetische factoren, waardoor ze makkelijker te veel eten.
 • Ziektes zoals polycysteusovariumsyndroom (PCOS) of groeihormoondeficiëntie kunnen het gewicht beïnvloeden en tot overgewicht leiden.

Genetische invloed

Erfelijke aanleg speelt een belangrijke rol bij ernstig overgewicht (obesitas). Ongeveer 5% van de mensen met obesitas heeft een genetische oorzaak, waarbij mutaties in het MC4R-gen het meest voorkomen.

Mensen met genetische aanleg ervaren extra druk door hun omgeving, maar gezond eten en genoeg bewegen blijven cruciaal voor het managen van overgewicht. Naast genetische oorzaken spelen ook etniciteit en omgevingsinvloeden een rol bij het ontwikkelen van obesitas.

De rol van slaap en stress

Slaap en stress spelen een belangrijke rol bij overgewicht. Onvoldoende slaap of slechte slaapkwaliteit kan samenhangen met overgewicht. Dit kan komen door verschillende redenen, waaronder veranderingen in hormonen die de eetlust reguleren.

Stress kan ook van invloed zijn op overgewicht, naast ongezonde voeding en weinig beweging. Diverse onderzoeken laten zien dat slaap en stress een significante invloed hebben op de ontwikkeling van overgewicht en obesitas.

De relatie tussen stress en obesitas wordt beïnvloed door factoren zoals fysieke activiteit, slaap en eetgedrag.

Het bepalen van Overgewicht

Overgewicht kan worden bepaald aan de hand van de Body Mass Index (BMI), middelomtrek en leeftijd en etniciteit. Deze factoren spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van overgewicht en obesitas.

Body Mass Index (BMI)

De BMI (Body Mass Index) is een maat die laat zien of je een gezond gewicht hebt in verhouding tot je lengte. Het bepaalt of iemand overgewicht of obesitas heeft. De waarde van je BMI geeft de verhouding weer tussen je gewicht en lengte.

Dit wordt gebruikt om mogelijke gezondheidsschade als gevolg van overgewicht te bepalen.

Het bepalen van overgewicht en obesitas wordt gedaan aan de hand van de Body Mass Index (BMI). Preventie bij overgewicht en obesitas wordt onder andere bepaald aan de hand van de BMI.

Middelomtrek

Middelomtrek is de meting om te bepalen hoeveel vet iemand om de buik heeft. Mensen met veel buikvet hebben meer risico op hart- en vaatziekten. Het is belangrijk omdat het aangeeft of iemand een gezond gewicht heeft en helpt bij het vaststellen van het risico op ziekten zoals diabetes type 2 en hartziekten.

Een grotere middelomtrek geeft aan dat er meer vet in de buikholte zit, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen.

Leeftijd en etniciteit

Leeftijd en etniciteit zijn belangrijke factoren die invloed hebben op overgewicht en obesitas. Uit onderzoek blijkt dat oudere mensen en bepaalde etnische groepen een hoger risico hebben om te zwaar te worden.

Bij mensen met een allochtone achtergrond komt overgewicht vaker voor, wat deels te maken heeft met culturele eetgewoonten en sociaaleconomische omstandigheden. Ook spelen genetische verschillen tussen etnische groepen een rol bij de neiging tot overgewicht.

Verschillende leeftijdsgroepen hebben ook verschillende risico’s op overgewicht. Naarmate mensen ouder worden, is er vaak sprake van een verandering in lichaamssamenstelling, waardoor het risico op overgewicht toeneemt.

Een persoon omringd door ongezonde voedselopties en een zittende omgeving.

Overgewicht in Nederland

Overgewicht is een groeiend probleem in Nederland, met een aanzienlijk aantal volwassenen, kinderen en ouderen die aan overgewicht lijden. Het is belangrijk om de gevolgen van overgewicht in de Nederlandse samenleving te begrijpen en aan te pakken.

Overgewicht bij volwassenen

Overgewicht bij volwassenen is een groeiend probleem binnen Nederland. Hieronder volgt een overzicht van de situatie omtrent overgewicht bij de Nederlandse volwassen bevolking:

FeitPercentage of Beschrijving
Percentage overgewicht volwassenenIn 2022 had 50,2% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder overgewicht.
Zelftevredenheid over gewichtVan de mensen met matig overgewicht is 54 procent tevreden met hun gewicht.
Zelftevredenheid bij normaal gewicht85 procent van de volwassenen met een normaal gewicht is tevreden over hun gewicht.
Gebruik van BMILengte en gewicht worden gemeten om de BMI te berekenen en overgewicht te bepalen.

De helft van de volwassen Nederlanders heeft dus te kampen met overgewicht, wat aangeeft hoe ernstig en wijdverspreid het probleem is. Dit cijfer illustreert de noodzaak voor effectieve preventie en behandeling van overgewicht.

Overgewicht bij kinderen

Overgewicht bij kinderen is een belangrijk volksgezondheidsprobleem met diverse gevolgen. Hier is een overzicht van de relevante feiten in tabelvorm:

AspectInformatie
PrevalentieZo’n 13% van de kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud heeft overgewicht, inclusief 3% met ernstig overgewicht.
TrendsIn de laatste vijf jaar is er geen significante toename in overgewicht bij kinderen en jongeren vastgesteld.
Overgewicht in 202212,9% van de kinderen en jongeren tussen 4 en 17 jaar had in 2022 overgewicht.
Lichamelijke gevolgenKinderen met overgewicht kunnen kampen met diverse gezondheidsproblemen, waaronder diabetes en hart- en vaatziekten.
Psychosociale effectenOvergewicht kan bij kinderen leiden tot psychologische problemen zoals een laag zelfbeeld en pestgedrag.
Maatschappelijke impactOvergewicht bij kinderen kan resulteren in hogere zorgkosten en een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid op latere leeftijd.

Dit overzicht benadrukt de urgentie van preventieve maatregelen en behandelingen gericht op het terugdringen van overgewicht onder kinderen.

Overgewicht bij ouderen

Overgewicht en obesitas zijn significante gezondheidsproblemen die ook de ouderenpopulatie treffen.

OnderwerpDetails
Risico’s bij ouderenVerhoogde kans op chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker.
Vaststellen obesitasBMI is niet altijd toereikend, middelomtrek en lichaamssamenstelling zijn belangrijke aanvullende indicatoren.
Factoren bij ouderenDeze omvatten verminderde mobiliteit, veranderingen in stofwisseling en sociale en psychologische factoren.
Preventie en behandelingFocust op dieetaanpassingen, verhoogde fysieke activiteit en, waar nodig, medische interventies.

Gezondheidsrisico’s van Overgewicht

Mensen met overgewicht hebben een verhoogde kans op ziekten zoals hartinfarct, beroerte, hypertensie en diabetes type 2. Lees verder om meer te weten te komen over de gezondheidsrisico’s van overgewicht.

Verhoogde kans op ziekten

Overgewicht en obesitas verhogen het risico op ernstige ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en bepaalde vormen van kanker. Mensen met overgewicht hebben meer kans op een hoge bloeddruk, verhoogd cholesterolgehalte en aderverkalking.

Dit vergroot het risico op een hartaanval, beroerte en andere cardiovasculaire aandoeningen. Bovendien kunnen personen met overgewicht ook sneller problemen ontwikkelen met hun bloedsuikerspiegel, wat kan leiden tot diabetes type 2.

Deze gezondheidsrisico’s benadrukken het belang van het aanpakken van overgewicht om de kans op deze ernstige ziekten te verminderen.

Obesitas kan leiden tot een verhoogd risico op ernstige gezondheidsproblemen, zoals artrose, obstructieve slaapapneu en bepaalde vormen van kanker. Met name morbide obesitas, waarbij het lichaamsgewicht aanzienlijk hoger ligt dan normaal, brengt een verhoogd risico met zich mee.

Psychologische effecten van overgewicht

Mensen met overgewicht ervaren vaak psychische problemen zoals depressie en angststoornissen. Deze psychologische effecten worden vaak gezien bij mensen met obesitas. Depressieve gevoelens en angsten zijn veelvoorkomende gevolgen van overgewicht, wat aanzienlijke invloed kan hebben op iemands algehele welzijn.

Invloed van overgewicht op arbeidsongeschiktheid

Overgewicht kan leiden tot arbeidsongeschiktheid, vooral bij mensen met obesitas of ernstig overgewicht met een BMI van 30 of meer. De ongezonde leefstijl van werknemers kan leiden tot ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en verminderde productiviteit, wat gevolgen heeft voor de volksgezondheid en zorgkosten.

Specifieke Gevolgen van Obesitas

Obesitas kan leiden tot een verhoogd risico op artrose, onvruchtbaarheid en psychische gezondheidsproblemen. Vooral bij kinderen met overgewicht kunnen gezondheidsproblemen ernstig zijn.

Verhoogde kans op artrose en onvruchtbaarheid

Obesitas vergroot de kans op artrose, wat ernstige gewrichtspijn en beperkte mobiliteit kan veroorzaken. Daarnaast kan obesitas leiden tot onvruchtbaarheid door:

 1. Verstoring van de hormoonbalans, waardoor de ovulatie kan worden beïnvloed.
 2. Verminderde kwaliteit van sperma bij mannen, wat het moeilijker maakt om zwanger te raken.
 3. Verhoogd risico op aandoeningen zoals polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) bij vrouwen, wat de vruchtbaarheid kan aantasten.
 4. Toegenomen kans op miskramen en complicaties tijdens de zwangerschap als gevolg van obesitas.

Invloed op psychische gezondheid

Overgewicht en obesitas kunnen leiden tot psychische problemen zoals depressie en angststoornissen. Mensen met overgewicht hebben een grotere kans op het ontwikkelen van deze problemen.

Deze psychische gevolgen kunnen een grote invloed hebben op het dagelijks leven van mensen die kampen met overgewicht of obesitas. Het is belangrijk om deze impact op de psychische gezondheid serieus te nemen en de nodige ondersteuning te bieden aan mensen die hiermee te maken hebben.

Gezondheidsproblemen bij kinderen met overgewicht

Kinderen met overgewicht kunnen ernstige gezondheidsproblemen ervaren, waaronder:

 1. Verhoogd risico op het ontwikkelen van aandoeningen zoals diabetes type 2, hoge bloeddruk en hoog cholesterolgehalte.
 2. Psychologische impact, zoals depressie, angst en een negatief zelfbeeld.
 3. Sociale problemen door pesten en buitensluiting van leeftijdsgenoten.
 4. Fysieke ongemakken zoals ademhalingsproblemen en gewrichtsproblemen.
 5. Grotere kans op het ontwikkelen van eetstoornissen zoals boulimia nervosa of binge – eating disorder.
 6. Verhoogd risico op complicaties tijdens medische behandelingen of operaties.

De Invloed van Suiker op Gezondheid en Overgewicht

Suiker heeft invloed op het ontstaan van overgewicht en obesitas. Te veel suiker kan leiden tot vermoeidheid, darmklachten, tandbederf en hoofdpijn. Het kan ook leiden tot leververvetting en overbelasting van de alvleesklier.

Onderzoeken tonen aan dat verschillende voedingspatronen, voedingsmiddelen en voedingsstoffen invloed hebben op de gezondheid. Suiker veroorzaakt niet alleen overgewicht, maar ook hartziektes, depressie en kinderobesitas.

Beweging kan het risico op overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en depressieve verlagen. Te veel suiker kan ook leiden tot spierpijn en hartkloppingen.

Suiker heeft een grote invloed op ons lichaam en kan verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken. Het is belangrijk om bewust te zijn van de effecten van suiker op onze gezondheid en om evenwichtige eetgewoonten te ontwikkelen die minder suiker bevatten.

Behandeling van Overgewicht

Er zijn verschillende methoden voor de behandeling van overgewicht, waaronder preventie, medicatie en chirurgische ingrepen. Wil je meer weten over hoe overgewicht behandeld kan worden? Blijf lezen!

Preventie van overgewicht

Om overgewicht te voorkomen, is het belangrijk om de volgende maatregelen te nemen:

 1. Stimuleer gezond eten en actieve levensstijl bij kinderen en jongeren.
 2. Zorg voor een gezonde school – en thuisomgeving met voldoende beweging en gezonde voedingsopties.
 3. Ondersteun ouders bij het bevorderen van gezonde eetgewoonten en lichamelijke activiteit bij hun kinderen.
 4. Bied toegang tot betaalbare gezonde voedingsmiddelen in gemeenschappen, buurten en scholen.
 5. Bevorder deelname aan lichamelijke activiteiten door sport – of beweegprogramma’s toegankelijk te maken voor alle leeftijdsgroepen.
 6. Verhoog de bewustwording over de risico’s van overmatig gebruik van alcoholische dranken en stimuleer matiging.

Medicatie en chirurgische ingrepen

Medicatie kan worden overwogen als toevoeging aan leefstijlinterventies bij mensen met obesitas of een BMI van 30 kg/m2 of hoger. Bij patiënten bij wie een gecombineerde leefstijlinterventie na 1 jaar niet succesvol is, kan aanvullende medicatie of bariatrische chirurgie worden overwogen.

 • Dieet-, beweeg- en lifestyle adviezen en medicatie zijn complementair aan een operatie voor obesitas en sluiten elkaar niet uit.
 • Bariatrische chirurgie is de enige bewezen effectieve behandeling voor patiënten met morbide obesitas bij wie leefstijlinterventies of medicatie niet voldoende effectief zijn gebleken.
 • Er zijn verschillende medicijnen en behandelingen beschikbaar voor obesitas, en het is belangrijk om samen met een arts de beste aanpak te bepalen.

Conclusie

Overgewicht brengt vele gezondheidsrisico’s met zich mee, zoals hoge bloeddruk, diabetes en hartziekten. Het is belangrijk om bewust te zijn van de gevolgen op lange termijn en maatregelen te nemen om deze risico’s te verminderen.

Mensen met overgewicht lopen meer gezondheidsrisico’s en het is essentieel om deze serieus te nemen. Het is mogelijk om de gezondheidsrisico’s van overgewicht te verkleinen door preventie, een gezonde levensstijl en passende behandelingen.

Het is van groot belang om actief te werken aan een gezond gewicht om de kans op gezondheidsproblemen te minimaliseren.

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn de gezondheidsrisico’s van overgewicht?

Overgewicht kan leiden tot veel gezondheidsproblemen zoals verhoogde bloeddruk, te hoog cholesterolgehalte, suikerziekte, hartfalen, en astma.

2. Wat is abdominale obesitas?

Abdominale obesitas betekent dat je veel vet rond je buik hebt. Dit kan extra risico’s voor je gezondheid geven zoals suikerziekte en hartziektes.

3. Hoe weet ik of ik overgewicht heb?

Je kunt dit zien aan je body mass index, ook wel quetelet index genoemd. Deze meet hoeveel vet je hebt in verhouding tot je lengte.

4. Zijn er behandelingen voor mensen met ernstig overgewicht?

Ja, er zijn behandelingen zoals diëten, medicijnen zoals orlistat en operaties zoals gastric bypass om mensen te helpen met overgewicht.

5. Kan overgewicht mijn emoties beïnvloeden?

Ja, sommige mensen met overgewicht raken depressief of kunnen een binge eating disorder ontwikkelen, waar emoties een grote rol spelen.

6. Heeft overgewicht invloed op zwangere vrouwen?

Ja, zwangere vrouwen met overgewicht lopen meer risico op gezondheidsproblemen zoals diabetes en hoge bloeddruk. Het is belangrijk voor hen om goed op hun gewicht te letten.

Plaats een reactie